Technik PO

V rámci prevencie v požiarnej ochrane začleníme vami prevádzkované činnosti do kategórie požiarneho nebezpečenstva a zabezpečíme potrebné náležitosti v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov. Zabezpečíme, aby ste sa mohli sústrediť na predmet vášho podnikania, zatiaľ čo my sa budeme starať o požiarnu prevenciu.


 •  
 
 • Zabezpečíme pre vás:
 • Začlenenie do kategórie požiarneho nebezpečenstva
 • Stanovenie podmienok požiarnej bezpečnosti
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa začlenenie do kategórie požiarneho nebezpečenstva
 • Odborné poradenstvo v PO
 • Vstupné školenia zamestnancov PO
 • Periodická školenia zamestnancov PO
 • Periodická školenie vedúcich zamestnancov PO
 • Odborná príprava preventívnych požiarnych hliadok
 • Odborná príprava preventistov PO
 • Spracovanie dokumentácie požiarnej ochrany podľa začlenenia do kategórie požiarneho nebezpečenstva:
 • Projektová činnosť v oblasti PO
 • Dohľad požiarnej hliadky
 • Rokovania s orgánmi štátneho odborného dozoru
 • Sledovanie novo vydaných zákonov, vyhlášok, technických noriem a iných zmien v oblasti