Špecialista PO

FIRE SAFE úzko spolupracuje s architektmi a developermi na nových projektoch, zabezpečuje inovatívne riešenia vrátane komunikácie a odsúhlasenie s úradmi.


 • Zabezpečujeme široký rozsah projektovej dokumentácie:

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • tendrová dokumentácia
 • realizačný projekt
 • autorský dozor na stavbe
 • vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky
 • posúdenie technológie
 • Dokumentáciu vypracovávam pre všetky typy stavieb:

 • výrobné objekty
 • nevýrobné stavby
 • sklady v jednopodlažných stavbách