Referencie

 • Decodom, Topoľčany
  Projekcia, posúdenie technológie - Výrobná hala Korez
 • Kaufland, Rožňava
  Projekcia - Obchodné centrum
 • SPP, Bratislava
  Projekcia, posúdenie technológie -  Sklad plynomerov
 • Polyfunkčný dom, Bratislava Dunajská ul.
  Projekcia – bytové a obchodné priestory
 • AU Optronics, Trenčín
  Projekcia, Manažment BOZP A PO -  Závodu navýrobu LCD displejov
 • Wellness Topoľčany
  Projekcia - Multifunkčný komplex (hotelové, bytové, a obchodné priestory, wellness)
  Menežment BOZP A PO
 • Opátstvo, Marianka
  Projekcia, PB charakteristika – Fara, obytné priestory, kostol
  Manažment t BOZP A PO
 • Dom sociálnych služieb, Pezinok
  Projekcia - zdravotníckeho zariadenia
  Manažment BOZP A PO
 • Veľkokapacitné silá, Hlohovec
  Projekcia - posúdenie technológie
 • Sklad nebezpečného odpadu, Hlohovec
  Projekcia – skládka odpadov a nebezpečných odpadov
 • Volkswagen, Bratislava
  Posúdenie technológie
 • Tesco, Hlohovec
  Projekcia - Obchodné centrum galéria Váh
 • Webasto, Veľký Meder
  Projekcia - Výrobná hala na výrobu striech automobilov
  Manažment BOZP A PO
 • Športovo kongresový areál Šamorín
  Projekcia - Komplex obsahujúci tri hotelové objekty, kongresové sály zdravotnícke zariadenie, wellness
 • Škola a kultúrny dom, Viničné
  Projekcia – rekonštrukcia objektu
  Manažment BOZP A PO
 • Tepláreň, Modra
  Projekcia – zmena účelu užívania stavby
 • Bytové družstvo Urbyt, Bytoservis, Bytospol, Bratislava
  PBCH – objekty v správe
 • Frost, Nitra
  Projekcia –Veľkokapacitné mraziarenské skladové priestory
 • OR HaZZ Bratislava, Staromestská
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie 
 • Bytovky Rodinné domy, Vily,
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Administratívna budova- Karloveská 2, Bratislava – Vodohospodárska výstavba
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • ZŠ Kulíškova, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie 
 • Výskumný ústavzváračsky – Račianska 71, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre cely areál.
 • Tanečné štúdio M.S. Trnavského, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • ČOV Dudince
  Projekcia – Vypracovanie projektovej dokumentácie + posúdenie technológie
 • Polyfunkčnýobjekt – Billa, Sport pub, Nobelovo námestie 1, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Alu –Jelka,
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre cely areál.
 • NadstavbyBytov - Budovateľská, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Bytovykomplex Bodona Piestavy l, ll, lll etapa
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie

 • Admin. Budova - Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Pisztoryho palác, Stefánikova 12, Bratislava
  Projekcia – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre zmenu účelu užívania stavby