Voda na haseniepožiarov

 • Vonkajší hydrant:

  Vzdialenosť od stavby
  Musí byt od riešenej stavby vzdialený maximálne 80m, v prípade rodinného domu môžebyt táto vzdialenosť až 160 m v súlade s STN 92 0400 čl 4.2.

  Výdatnosť
  Vonkajší hydrant – jeho prietok závisí od plochy posudzovanej časti vid. tabuľka
  Napr. rodinný dom s plochou viac ako 200m2 už spade do položky č. 2.
 • Vnútorný hydrant - hadicový naviják

  Vnútorný hydrantsa musí inštalovať do stavieb  bytových domov,  zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. v zmysle STN 92 0400 cl 3.4.1.

  Vnútorný hydrantsa nemusí inštalovať ak posudzovaný priestor ma pôdorysnou plochou menej  ako 30 m2 a nachádza sa tam najviac 10 osôb,
   otvorenýsklad alebo voľné skládky. v zmysle STN 92 0400 cl 3.4.1.

  V ostatných prípadochsa potreba vnútorného hydrantu stanovuje výpočtom.


  Pokiaľ ste daný obsah našli užitočným uložte si stránku medzi svoje záložky pretoze tu postupne budeme rozoberať ďalšie časti projektovania PO.

  Poradenstvo a konzultácie v oblasti PO poskytujeme bezplatne preto nas môžete kontaktovať.

  Zenik Ondrej