Špecialista požiarnej ochrany a BOZP. Spracovanie dokumentácie PO a BOZP, školenia PO a BOZP, odborné poradenstvo.

 • FIRE SAFE je spoločnosť, ktorá si prešla svojim vývojom a dostala sa do stavu, kedy zabezpečuje komplexné služby v oblasti protipožiarnej ochrany a BOZP.
  Poskytujeme servis služieb od dizajnu PO, projektového riadenia, až po predaj a servis. Vieme rýchlo reagovať na potreby zákazníka od tendrového konania  po realizáciu a následnú prevádzku.
  Naša spoločnosť funguje na základe hodnôt, ktoré definujú kto sme, čo robíme a ako.
  Na základe kvalitnej práce, otvorenosti a etickosti k rozhodnutiam ktoré robíme, môžeme našim klientom ponúknuť nákladovo efektívne riešenia, ktoré spĺňajú ich požiadavky.

 • ŠPECIALISTA PO

 • FIRE SAFE úzko spolupracuje s architektami a developermi na nových projektoch, zabezpečuje inovatívne riešenia vrátane komunikácie a odsúhlasenie s úradmi.Zabezpečujeme široký rozsah projektovej dokumentácie (územné rozhodnutie, stavebné povolenie,
  Viac >>
 
 • TECHNIK PO

 • V prevencii požiarnej ochrany začleníme vami prevádzkované činnosti do kategórie požiarneho nebezpečenstva a zabezpečíme potrebné náležitosti v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov.Zabezpečíme

  Viac >>
 
 • TECHNIK BOZP

 • Zaoberáme sa komplexným zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  V rámci BOZP prevádzame identifikáciu a hodnotenie pracovných rizík, kategorizáciu prác, školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  Viac >>

 • KOORDINÁTOR BOZP

 • V rámci koordinácie na stavenisku budeme podporovať a udržiavať aktívny prístup k bezpečnosti práce a  budovať povedomie a kultúru BOZP.Koordinátor BOZP bude priamo spolupracovať a podporovať  manažérsky tím pri
  Viac >>
 
 • PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 • Poskytujeme služby, ktorých cieľom je zlepšovať parametre pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.
  Viac >>
 
 • PRODUKTY

 • Prenosne hasiace prístroje, vonkajšie a vnútorné hydranty protipožiarne dvere a okná, kovania.   

 • NOVINKY A ZAUJÍMAVOSTI

 • Zaujímavé články, blogy, informácie a novinky zo sveta požiarnej ochrany a BOZP.
  Viac >>
   
 
 • REFERENCIE

 • Z našich referencií vyberáme...

  Viac >>
 
 • Energetická certifikácia budov

 • Energetický certifikát budovy hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého.